Van Rijn geeft aan dat er nog te veel kinderen in de opvang zitten die zich niet gehoord voelen. Gemeenten hebben toegezegd te inventariseren tegen welke knelpunten zij aanloopen en hier vervolgens oplossingen voor te bieden. Daarbij zullen ze gebruik maken van goede voorbeelden, zoals Het Kopland in Groningen en Emmen. Dhr. Lenferink, burgemeester van Leiden, gaat er als aanjager op toe zien dat gemeenten met opvanginstellingen hun verantwoordelijkheid nemen en vooruitgang boeken. Deze maatregelen zullen moeten leiden tot een structurele verbetering van de positie van kinderen in de opvang.