Een belangrijke ambitie van de nieuwe jeugdbescherming is dat zoveel mogelijk kinderen veilig opgroeien, zo ‘thuis’ mogelijk en met zo min mogelijk dwang. Dat vraagt om een beweging waarin professionals, organisaties, ouders, kinderen en gemeenten samen optrekken. Vertrouwen en tijd zijn daarin belangrijke voorwaarden.

De projecten bieden inspirerende voorbeelden van hoe werken met burgers in de jeugdbescherming kan.

Burgers in de jeugdbescherming

Uit het SWING-project blijkt dat de samenwerking tussen burgers en de jeugdbescherming veel perspectief biedt, maar dat er nog veel praktische en juridische belemmeringen zijn. De eerste ervaringen met het inzetten van vrijwilligers en burgervoogden zijn positief. Nodig is nog wel een cultuurverandering van de organisatie, de burger, de cliënt en de samenleving.

Nieuwe methoden

In het SWING-project zijn nieuwe methoden ontwikkeld om jeugdigen met een beschermings- of reclasseringsmaatregel effectiever te begeleiden: Signs of Success en Safe Path Jeugdzorg. In beide methoden is een positieve benadering van jongeren een belangrijk ingrediënt. De nadruk ligt bij het versterken en stimuleren van de kwaliteiten van de jongeren en op het ervaren van successen. Ook wordt het gezin toegerust om de jongeren op een positieve wijze tegemoet te treden.

Meer informatie

Het SWING-programma, dat startte in 2015, is uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. De resultaten van de elf deelprojecten kunt u nalezen op www.nieuwejeugdbescherming.nl.