Dit is in lijn met de door de VN vastgestelde ontwikkelingsdoelen. Hierin wordt als doel gesteld dat kinderarbeid in 2025 uitgebannen dient te zijn en in 2030 gedwongen arbeid. Onder deze definitie vallen ook moderne slavernij en mensenhandel. Tijdens de conferentie zal veel aandacht zijn voor het vernieuwen van toezeggingen van landen, sociale partners, het bedrijfsleven en NGO’s in de strijd tegen kinderarbeid.

Nederland hecht veel waarde aan het bestrijden van kinderarbeid en zal aanwezig zijn bij deze conferentie. Nederland zet zich in voor initiatieven waarbij overheden, bedrijven, maatschappelijke organisaties en sociale partners betrokken zijn en voor het belang van beschikbaar onderwijs zodat kinderen naar school in plaats van naar werk gaan. Voorts behoren open en transparante data over kinderarbeid ook tot de doelstellingen, zodat duidelijk wordt waar het probleem zich manifesteert en gerichte actie kan worden ondernomen.

In het kader van deze kinderarbeidconferentie heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een challenge voor studenten en start-ups uitgeschreven voor de maand september. Centraal staat de vraag hoe Nederlandse bedrijven, op een innovatieve manier, kinderarbeid binnen hun waardeketen kunnen aanpakken.

Meer informatie over de challenge is te vinden op www.nederlandtegenkinderarbeid.nl.