Zowel de Inspectie Jeugdzorg als het Collectief Tegen Kindermishandeling heeft het melden van kinderbeschermingsmaatregelen bij de huisarts nadrukkelijk genoemd als aanvullend middel in de strijd tegen kindermishandeling.

Overleg met jeugdzorgwerker

De huisarts kan dit gegeven betrekken bij zijn kijk op het gezin en indien noodzakelijk – gevraagd en ongevraagd – in overleg treden met de jeugdzorgwerker die aan de jeugdige en gezin verbonden is. De nieuwe Jeugdwet en de nieuwe Richtlijnen van de KNMG bieden hier ruimere mogelijkheden voor en daarvan maakt Jeugdzorg Limburg nu gebruik.