Dat adviseert een groep deskundigen, de zogenoemde taskforce samenwerking onderwijs en kinderopvang. Het rapport Tijd om door te pakken werd maandag aangeboden aan minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs). De aanbevelingen kunnen een rol spelen tijdens de kabinetsformatie.

Kind centraal

De experts willen dat voortaan de individuele behoeften van ieder kind centraal staan, zodat voor kinderen van nul tot en met twaalf jaar één ononderbroken ,,ontwikkellijn” ontstaat. De uiteenlopende beroepskrachten zouden hun kennis moeten bundelen in teams.

,,En geef ouders de gelegenheid zich als volwaardige partners in te zetten”, aldus de taskforce onder leiding van Diana Monissen, voorzitter van de raad van bestuur van het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie in Utrecht.

Aantal uren per week gratis opvang

Om de positie van kinderen uit armere gezinnen te verbeteren, willen de deskundigen dat alle kinderen van twee tot en met twaalf jaar gratis een bepaald aantal uren opvang per week kunnen krijgen. Ook doen zij aanbevelingen om barrières te overwinnen op gebieden als cao’s, btw en huisvesting, maar ook toezicht en medezeggenschap.

Er zijn al goede voorbeelden van intensieve samenwerking, aldus de taskforce. ,,Maar daar is een enorme hoop tijd en energie mee gemoeid, doordat tussen beide sectoren een wereld van verschil moet worden overbrugd.”