,,De Belastingdienst heeft de ouders door deze ongenuanceerde aanpak in een onmogelijke positie, grote financiële problemen en langdurige onzekerheid gebracht”, aldus de Ombudsman.

Pas na het stopzetten van de kinderopvangtoeslag in 2014 vroeg de Belastingdienst om bewijzen van de 232 gezinnen. Daarnaast worden de ontvangen toeslagen van voorgaande jaren teruggevraagd. Veel ouders raakten daardoor in de (financiële) problemen en moesten hun kind van de opvang afhalen. In totaal werden 390 bezwaarschriften ingediend over de terugvordering van de toeslagen van 2012, 2013 en 2014. Begin juli waren 376 bezwaren afgehandeld, 51 procent daarvan werd gegrond verklaard.

,,De Belastingdienst moet oog hebben voor het burgerperspectief. Dat betekent een proportionele en behoedzame aanpak, die geen onschuldige slachtoffers maakt. In dit geval had de Belastingdienst alle 232 betrokkenen op voorhand al schuldig verklaard door de kinderopvangtoeslag stop te zetten”, aldus Van Zutphen. ,,Dat moet bij toekomstige acties dus anders en in deze zaak verdienen de getroffen gezinnen compensatie.” Van Zutphen wil daarnaast ook dat de Belastingdienst excuses maakt aan de getroffen ouders.

De Belastingdienst zegt in een reactie de overlast die mensen hebben ondervonden te betreuren en herkent zich in de conclusies. De dienst stelt dat de problemen met de werkwijze zoals die was in 2014, niet meer kunnen voorkomen omdat deze sinds juli vorig jaar is aangepast. Nu worden gegevens van toeslaggerechtigden opgevraagd voordat de toeslagen worden stopgezet. Pas daarna volgt een besluit, waartegen bezwaar kan worden gemaakt. Verder is de capaciteit van de afhandeling van de bezwaren verbeterd, waardoor er geen achterstand meer is.