Het regeerakkoord waaraan zij werken wordt – als de formatie slaagt – de basis van het komende Kabinet en heeft daarmee aanzienlijke gevolgen voor kinderen.

VN-Kinderrechtenverdrag

In de brief aan de informateur geeft de Kinderombudsman de formerende partijen vier issues mee die vanuit het perspectief van kinderrechten een plek moeten krijgen in het regeerakkoord. Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer: “De formerende partijen staan voor lastige belangenafwegingen bij het prioriteren van speerpunten van het nieuwe Kabinet. In navolging van het VN-Kinderrechtenverdrag moeten de belangen van de kinderen in Nederland steeds een eerste overweging zijn. Welke impact hebben de keuzes die ze maken op hen?”

De vier belangrijke issues die een plek horen te krijgen in het regeerakkoord zijn:

  1. Investeer in de transformatie van de jeugdhulp en pak regierol sterker op
  2. Realiseer een nieuw Nationaal Actieplan Kindermishandeling
  3. Bevorder gelijke kansen voor kinderen in achterstandssituaties
  4. Verbeter de positie van kinderen in het vreemde/ingenbeleid.