In het najaar van 2016 bezocht Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer als onderdeel van de Kinderrechtentour de eilanden Bonaire, Saba en Sint Eustatius. Ze sprak hier met bijna 200 kinderen en jongeren over hoe het met hen gaat, wat zij belangrijk vinden en wat er beter kan in hun leven. Nog eens 264 kinderen hebben hierover een vragenlijst ingevuld. Het is voor het eerst dat zo’n grote groep kinderen uit Caribisch Nederland aan het woord komt over hun leven.

Fijn leven, maar armoede is een probleem

Uit de vragenlijst en de gesprekken met de kinderen en jongeren blijkt dat de meeste van hen opgroeien in een fijne omgeving en zich gelukkig voelen. De kinderen en jongeren geven hoge rapportcijfers voor hun leven: gemiddeld een 8,4 op Bonaire, een 7,9 op Saba en een 7,6 op Sint Eustatius.

Tegelijkertijd vinden de kinderen en jongeren dat veel dingen beter kunnen op de eilanden. Zo is armoede volgens hen een groot probleem. Kinderen en jongeren praten niet graag over hun eigen situatie, maar vertellen dat ze kinderen kennen die te weinig eten krijgen en niet genoeg kleding hebben. Ook vinden ze dat hun ouders te veel moeten werken, stress hebben vanwege de geldzorgen en niet altijd het goede voorbeeld geven. De kinderen en jongeren willen dat hun ouders minder streng zijn en beter naar hen luisteren. Ze willen graag dat hun ouders ontlast worden en hulp krijgen bij de opvoeding, zodat ze meer tijd en echte aandacht hebben voor hun kinderen.

Tips en wensen

De kinderen en jongeren hebben nog veel meer tips en wensen doorgegeven aan de Kinderombudsman. Zo willen ze dat er meer activiteiten komen op de eilanden, dat er wat gedaan wordt aan armoede, dat de kwaliteit van het onderwijs omhoog gaat en dat er betere wegen en beter vervoer komt, zodat alle kinderen naar school kunnen. Ook willen ze dat kinderen en jongeren met problemen beter geholpen worden, dat het veiliger wordt op straat, dat mensen respect hebben voor elkaar en dat volwassenen beter naar kinderen luisteren.  

Meten met twee maten

Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer is blij met de tips: ‘Ik kom op voor de rechten van alle kinderen in Nederland, dus ook die van de kinderen op Bonaire, Saba en Sint Eustatius. Om mijn werk goed te doen wil ik van kinderen zelf horen wat zij belangrijk vinden.’ Volgens de Kinderombudsvrouw is er op het gebied van kinderrechten nog een wereld te winnen op de eilanden: ‘De kinderen in Caribisch Nederland hebben op papier dezelfde rechten als de kinderen in Europees Nederland. Maar in de praktijk zien we dat de lat voor de kinderen in Caribisch Nederland lager ligt. We meten met twee maten. Dat kan niet en dat mag niet.’

De Kinderombudsman wil dat de tips en wensen van de kinderen omgezet worden naar concrete maatregelen. Daarom organiseert de Kinderombudsman de komende tijd gesprekken met de verantwoordelijke partijen en met de kinderen en jongeren, de ouders en de professionals op de eilanden. ‘De eerste stap is om naar kinderen te luisteren, maar net zo belangrijk is het om hier iets mee te doen. Zo kan er echt iets verbeteren in het leven van de kinderen in het Caribische deel van Nederland,’ aldus de Kinderombudsvrouw.   

Kinderrechtentour

De Kinderombudsman heeft in het najaar van 2016 de Kinderrechtentour georganiseerd. Kinderombudsvrouw Magrite Kalverboer heeft door heel Nederland, en dus ook op Bonaire, Saba en Sint Eustatius, met kinderen gepraat om van hen te horen hoe het met ze gaat en wat ze belangrijk vinden. In december 2016 is het rapport met de resultaten van de tour in het Europese deel van Nederland verschenen.