Voordat ze deze kinderen vrijstellen van de leerplicht, moeten gemeenten voortaan eerst overleggen met het samenwerkingsverband van scholen in de regio.

Dekker wil dat artsen beter op de hoogte zijn van de onderwijsmogelijkheden voor kinderen met lichamelijke of psychische problemen. Om dat te bereiken overlegt hij met zijn ambtgenoot minister Edith Schippers (Volksgezondheid, Welzijn).