Koraal Groep, XONAR en Mondriaan kunnen dankzij deze samenwerking alle trauma gerelateerde klachten bij kinderen en jeugdigen behandelen. Dit ongeacht aard, complexiteit en ernst van de problemen. De drie organisaties hebben een compleet en op elkaar aansluitend aanbod waarin alle vormen van jeugdhulp (opvoedhulp, psychiatrisch geneeskundige hulp, LVB-hulp) vertegenwoordigd zijn. Kinderen en jeugdigen, die bij één van de organisaties worden aangemeld, ontvangen zorg en behandeling op maat, aansluitend op de specifieke vraag en persoonlijke problematiek. Verwijzingen van de ene naar de andere organisatie zijn niet aan de orde; binnen de samenwerking wordt de juiste zorg geboden en in gezamenlijkheid wordt de behandeling gerealiseerd.

De behandeling is onder andere gericht op het herstel van veiligheid, de verwerking van traumatische ervaringen en het creëren van een veilig opvoed- en ontwikkelklimaat. Er is tevens aandacht voor preventieve hulp en het voorkomen van ernstige(r) problematiek. Daarnaast geven de drie organisaties advies aan verwijzers, onderwijs, artsen en andere zorgaanbieders.

Traumacentrum Jeugd Limburg
De drie instellingen brengen hun behandelingen voor trauma onder in het ‘Traumacentrum Jeugd Limburg’. In dit expertisecentrum worden alle vormen van trauma gerelateerde jeugdhulp toegankelijk gemaakt via één centraal aanmeldloket. Het ‘Traumacentrum Jeugd Limburg’ staat voor daadkrachtig handelen met de juiste mensen aan tafel en is actief voor de hele provincie.