De expertise van Partners voor Jeugd ligt op gebied jeugdbescherming, jeugdreclassering, pleegzorg en gezinshuizen voor kwetsbare kinderen én ouders. Zowel voor kinderen en ouders zonder als met een beperking. Door de samenwerking biedt zij gemeenten in al haar regio’s één integraal en breed pakket aan producten en diensten. Het gaat hier zowel om specialistische zorg voor ouders en kinderen met een beperking als ondersteuning voor gezinnen waarin verslaving, psychiatrische problematiek en complexe scheidingssituaties spelen. Hierdoor kan het zorgaanbod nog beter worden aangepast aan de vraag van die gezinnen. Nu en in de toekomst.

Ruimte voor innovatie

Het partnerschap houdt onder andere in dat de organisaties hun krachten bundelen op gebied van bedrijfs- en bestuursmatige ondersteuning. Op die manier ontstaat er meer ruimte voor innovatie die nodig is voor een toekomstbestendig jeugdstelsel. Bestuurder Partners voor Jeugd, Erik Heijdelberg: “Die ruimte is als individuele organisatie lastiger vrij te maken, maar samen kan het wel. Wij herkennen elkaars krachten en de manier waarop die elkaar kunnen versterken in dit proces. Zo kunnen we samen met gemeenten en andere partners goed in blijven spelen op de ontwikkelingen in de samenleving, bijvoorbeeld op het gebied van geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg en armoedebestrijding. We zijn dan ook bijzonder trots op dit partnerschap en hopen dat er in de toekomst meer jeugdzorgorganisaties bij ons aansluiten.”