Onderwerpen die in de Jeugdmonitor aan bod komen zijn gezinssituatie, jeugdzorg, veilig wonen en opgroeien, onderwijs, arbeid, gezondheid en criminaliteit. Daarnaast besteedt de editie van 2016 aandacht aan de afstemming tussen onderwijs en jeugdhulp.

Het Jaarrapport is een gezamenlijke publicatie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het Centraal Bureau voor de Statistiek. De inhoud is gebaseerd op cijfers die op de website www.landelijkejeugdmonitor.nl staan.