Dat betekent dat de eerste fase Jeugdhulp in gezinsvormen bijna is afgerond. Het Actieplan Pleegzorg komt er onder verantwoordelijkheid van het ministerie van VWS.

Traject

Een concept-handreiking is besproken met gemeenten tijdens bijeenkomsten in januari en februari. In een zogeheten ‘vrijdenkersgroep’is verder nagedacht over hoe gezinsvormen breed kunnen worden ingezet als kinderen (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen. De groep vrijdenkers bestond uit deskundigen rond het thema jeugdhulp in gezinsvormen, zoals pleeg- en gezinshuisouders. pleegzorgorganisaties, wetenschappers en gemeenteambtenaren. Begin mei zijn de handreiking en het bijbehorend denkkader klaar. Het wordt een interactief document.

In het traject ‘Jeugdhulp in gezinsvormen’ werken de VNG, Jeugdzorg Nederland, de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen en het Nederlands Jeugdinstituut samen, met ondersteuning van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.