De decentralisatie van de jeugdhulp (gemeenten aan het stuur in plaats van de rijksoverheid) zou moeten leiden tot snellere, meer samenhangende en gepaste hulp aan jongeren. Door vermindering van de administratieve regeldruk zou meer ruimte ontstaan voor psychologen, pedagogen en psychotherapeuten. ,,Het tegenovergestelde lijkt te worden bereikt”, stelt het NIP.

Bij bijna 60 procent van de professionals met een wachtlijst is sprake van een langere aanmeldwachttijd dan nog als ‘redelijk’ kan worden aangemerkt. Dat is een verslechtering ten opzichte van vorig jaar.

Volgens de beroepsvereniging voor psychologen weten gemeenten en hulpverleners elkaar nog niet goed te vinden. Daarbij leidt gemeentelijke beleidsvrijheid tot ,,onduidelijke toegang en extra administratieve lasten”. Samenwerking en integrale aanpak is volgens de psychologen vooral een idee, maar geen praktijk.

Het NIP wil met zorgverzekeraars, gemeenten en ministeries in gesprek om structurele verbeteringen door te voeren. Aan het onderzoek deden 285 vrijgevestigde psychologen, pedagogen en psychotherapeuten mee.