De zeventien gemeenten in Noord-Holland Noord investeerden de afgelopen zomer nog 565.000 euro in het wegwerken van de wachtlijsten. Maar de situatie is sindsdien alleen maar verslechterd, aldus de krant. In juli stonden er 105 zaken op de wachtlijst voor een eerste beoordeling en 22 voor onderzoek. Dat zijn er inmiddels meer.

Reactie

Tijdens een ambtelijk overleg in augustus bleek dat er, wegens onvoldoende budget, geen extra maatregelen mogelijk waren. Een extra vergadering hierover op 13 september werd op het laatste moment afgezegd. De gemeente Hoorn heeft daarop alarm geslagen en dit met de zeventien gemeenten in het dagelijks bestuur van de GGD gedeeld. De GGD heeft inmiddels op de brief gereageerd, maar deze reactie wordt eerst in het college besproken.