Deze monitor is een gezamenlijk initiatief van LOC Zeggenschap in zorg, Ieder(in), Landelijk Platform GGz, MEE NL, Zorgbelang Nederland en Uw Ouderplatform. In opdracht van het ministerie van VWS brengt de monitor de onbedoelde effecten en knelpunten van de transitie van de jeugdhulp naar de gemeenten vanuit cliëntperspectief in kaart.

Meldingen
In het derde kwartaal zijn via de website van de Monitor Transitie Jeugd 178 meldingen binnengekomen. Dit waren 51 algemene meldingen en 129 reacties op een extra vragenlijst rondom maatwerk. De meldingen kwamen voornamelijk van ouders.

Aanbevelingen voor gemeenten
Op basis van de uitkomsten van de monitor geeft het rapport vijf aanbevelingen voor gemeenten:

  • Zorg bij wachttijden voor iemand die met het gezin meedenkt, het gezin ondersteunt en in actie kan komen als de situatie verergert
  • Bespreek met ouders en jongeren de hulp die ingezet kan worden. Geef ouders en jongeren invloed op de keuzes: er is ruimte om te kiezen. Bespreek de wachttijden. 
  • Stel samen met ouders en jongeren het hulpverleningsplan op en toets bij ouders en jongeren of het plan tegemoet komt aan de hulpvraag van het gezin. 
  • Zorg voor een goede match tussen hulpverlener en ouder/jongeren. Er moet een klik zijn tussen cliënt en hulpverlener om te komen tot een gewenst resultaat. 

Krappe jeugdzorgbudgetten
De monitor signaleert dat sommige regio’s kampen met financiële tekorten op het jeugdzorgbudget. De VNG herkent dat sommige gemeenten met financiële tekorten kampen, maar ziet dat gemeenten er alles aan doen om continuïteit van zorg te borgen en wachtlijsten aan te pakken.

Gezamenlijke notitie over aanpak wachtlijsten
Landelijk heeft de VNG met jeugdbranches afspraken gemaakt over wat gemeenten en zorgaanbieders samen kunnen doen om te lange wachttijden voor gezinnen te voorkomen.

Op 17 oktober publiceren VNG en vier brancheorganisaties hun notitie over de regionale aanpak wachtlijsten voor gemeenten, jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen.