Een deel van het budget voor jeugdhulp bestaat uit geld voor kinderen met een voogdijmaatregel en voor 18+ers. Een aantal gemeenten ervaart een verschil tussen het budget dat zij op grond van de beleidsinformatie krijgt toegewezen en de werkelijke kosten voor voogdij en 18+.

Aanvragen voor 1 oktober

Om de verschillende soorten problemen met de verdeling van het (historisch verdeelde) budget voor kinderen met een voogdijmaatregel en voor 18+ers op te lossen, is de compensatieregeling voogdij/18+ ingericht.
De compensatieregeling 2018 (op basis van gemaakte kosten in 2016) is vanaf nu opengesteld. De deadline voor het indienen van een aanvraag is 1 oktober 2017. Compensatie wordt bij decembercirculaire 2017 geëffectueerd.