In Nederland bestaat nog altijd een tekort aan pleeggezinnen die kunnen zorgen voor kinderen die geen stabiele en veilige thuissituatie hebben. Daardoor staan zo’n duizend kinderen op de wachtlijst. “Door het gebrek aan pleegouders is het lastig de juiste match te maken voor een vaste plek en verblijven kinderen onnodig lang in een crisisopvang”, meldt Pleegzorg Nederland.

De organisatie vraagt tijdens de ‘Week van de Pleegzorg’ aandacht voor de situatie van deze kinderen en hoopt op meer aanmeldingen van mensen “om vooral nu hun hart en huis open te stellen”.

Met name aan mensen die in deeltijd voor een kind willen zorgen, bijvoorbeeld in het weekend, is een tekort. Bij deeltijdpleegzorg zorgen de ouders zelf nog een deel van de tijd voor hun kind, maar nemen anderen de zorgtaken voor een ander deel over. Zowel voor kinderen als voor ouders uit gezinnen waar problemen thuis zijn, kan dat net de nodige rust geven.

“Gelukkig kan pleegzorg in coronatijd gewoon doorgaan”, aldus Pleegzorg Nederland. Werving en voorbereiding van pleeggezinnen vindt nu voor een groter deel online plaats.

Pleegzorg Nederland meldde afgelopen zomer dat Nederland vorig jaar 16.700 pleeggezinnen telde. Zij zorgden voor 23.272 kinderen.