Waar gemeenten in de regio Hart van Brabant miljoenen tekort komen voor de jeugdzorg, maakten de jeugdzorgbedrijven in die regio samen 100 miljoen euro winst. Dat laat zien hoe die grote tekorten in de Nederlandse jeugdzorg ontstaan, meldt Follow the Money, in een gezamenlijke analyse met het Brabants Dagblad.

Op zoek naar een verklaring voor financiële problemen van de jeugdzorg onderzocht Follow the Money alle gecontracteerde zorgaanbieders in één regio: de regio Hart van Brabant, met als grootste gemeente Tilburg. Met 13,6 miljoen euro had Tilburg het grootste tekort van de provincie Brabant.

Van de 228 aanbieders met een contract deponeerden 121 zorgbedrijven een jaarrekening. Van 61 bedrijven en zestig stichtingen is de jaarrekening van 2018 bekeken. Deze aanbieders bieden jeugdhulp en begeleiding en beschermd wonen via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

De onderzoekers kwamen 24 bedrijven tegen met een winstmarge van boven de 10 procent. Van de commerciële jeugdzorgbedrijven maakt 40 procent meer dan 10 procent winst. Daarvan levert de helft onder andere dyslexiezorg. Volgens Follow the Money is een winstmarge van 2 tot 3 procent “gewoonlijk al heel netjes”.