Het aantal meldingen over kindermishandeling en andere crisissituaties in gezinnen is de afgelopen weken ongeveer gelijk gebleven. Zowel de Raad voor de Kinderbescherming als Jeugdzorg Nederland ziet geen toename in het aantal meldingen. Hulpverleners zijn wel bezorgd over de situatie, zeker naarmate de coronacrisis langer voortduurt en mensen massaal thuiszitten.

Het aantal spoedmaatregelen is de afgelopen weken niet noemenswaardig gestegen of gedaald, laat de Kinderbescherming weten. “We zien nog geen trendbreuk. Er bestaan uiteraard wel zorgen over de situatie”, zegt een woordvoerder.

Ook het aantal incidenten waarvoor Jeugdzorg wordt ingeschakeld, is niet toegenomen. “Je kunt je wel voorstellen dat spanningen in gezinnen oplopen”, zegt een woordvoerder van brancheorganisatie Jeugdzorg Nederland. Hij wijst er wel op dat problemen “onder de radar” kunnen blijven, zeker in gezinnen die niet in beeld zijn bij de jeugdhulpverlening.