Ruim 1 op de 12 jongeren heeft in de eerste zes maanden van dit jaar een beroep gedaan op enige vorm van jeugdzorg, zoals jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering.

Het CBS heeft becijferd dat in het eerste halfjaar 356.000 jongeren tot 23 jaar speciale ondersteuning kregen. Het statistiekbureau tekent wel aan dat het om voorlopige cijfers gaat, die een daling van 6 procent te zien geven ten opzichte van de eerste zes maanden van vorig jaar. Toen ontvingen 378.000 jongeren jeugdzorg. Aan de daling kunnen nog geen conclusies worden verbonden. In voorgaande jaren bleken de definitieve cijfers volgens het CBS namelijk 5 tot 6 procent hoger uit te vallen dan de voorlopige resultaten.

Uit de cijfers komt naar voren dat meer 18-plussers aanspraak maken op jeugdzorg, ook al is die met name bedoeld voor jongeren tot 18 jaar. Jeugdhulp en jeugdreclassering zijn echter tot het 23e levensjaar mogelijk. Ruim 16.000 jongeren van 18 jaar en ouder deden daarop een beroep. De stijging zit ‘m vooral bij de pleegzorg voor hulp aan jongeren die niet (meer) thuis kunnen wonen.

Het CBS signaleert verder grote landelijke verschillen en de jeugdondersteuning. Zo blijft het percentage jeugdzorg aan jongeren in onder meer Staphorst, Edam-Volendam en Urk beperkt tot ruim 4 procent. In plaatsen als Tiel, Veendam en Heerde is dat 12 procent of meer. Naar verhouding zijn er veel gemeenten in Limburg en in het noordoosten van Nederland waar meer dan 10 procent van de jongeren zich wendt tot de jeugdzorg. Het statistiekbureau ziet meerdere oorzaken voor deze regionale verschillen, zoals sociale en economische omstandigheden, maar ook het gemeentelijk beleid.

Ook het coronovirus speelt de jeugdzorg parten. Er werden het eerste halfjaar van 2020 minder nieuwe jeugdhulptrajecten begonnen dan in dezelfde periode vorig jaar en verder zijn er minder jeugdhulptrajecten beëindigd. Er valt volgens het CBS een opvallende daling in april en mei te zien, en in mindere mate ook nog in juni. Dit hangt mogelijk samen met de uitbraak van corona, en de daarmee samenhangende maatregelen.