Staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Asiel en Migratie) heeft gemeenten en provincies donderdag gevraagd om de tweede helft van dit jaar 6500 asielzoekers met een verblijfsvergunning een woning te geven. Volgens de berekeningen zouden gemeenten eigenlijk 9000 statushouders van een huis moeten voorzien in de tweede helft van 2020. Dit lijkt voor gemeenten nu, mede door de coronacrisis, een te grote opgave. Daarom is in overleg met het ministerie van Binnenlandse Zaken gekozen voor een lager aantal.

De taakstelling kan richting de planning voor het volgende voorjaar na overleg met gemeenten en provincies nog worden bijgesteld. Daarbij worden de effecten van de coronaproblematiek en het feit dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) achterstanden aan het wegwerken is, meegenomen. De schatting van het aantal aanstaande vergunninghouders wordt twee keer per jaar gemaakt. De afgelopen jaren schommelde de taakstelling tussen 5500 (afgelopen half jaar) en 23.000 (ten tijde van de hoge asielinstroom).