De Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen (NVP) slaat alarm over de oplopende spanningen in veel pleeggezinnen die gebukt gaan onder de coronacrisis. De spanningen lopen onder meer op omdat kinderen door de thuisquarantaine hun familieleden niet kunnen of mogen zien en ondersteunende zorg tijdelijk is stopgezet. Dat zegt de NVP zaterdag in het consumentenprogramma Kassa van BNNVARA dat hier zaterdagavond aandacht aan besteedt.

De NVP hield een enquête onder 400 pleeggezinnen. Een kwart van de respondenten beoordeelt de situatie thuis met het cijfer 5 of lager.

“Zowel pleegouders als pleegkinderen staan onder grote druk”, zegt Peter van der Loo, directeur van de NVP. “Dat komt vooral door het wegvallen van de structuur en de veiligheid die school normaal biedt. We maken ons daar zorgen over. In het ergste geval kan de relatie met de pleegouders zo beschadigd raken dat kinderen overgeplaatst moeten worden.”

De NVP pleit voor extra hulp vanuit gemeenten, bijvoorbeeld op school. “Het is dringend nodig dat scholen ook deze kinderen opvang aanbieden, zodat pleegouders ontlast worden en de relatie met het pleegkind niet op het spel komt te staan. Helaas gebeurt dat nog niet in alle gemeenten, horen wij van pleegouders”, aldus Van der Loo.

Er zijn in Nederland op dit moment ongeveer 16.000 pleeggezinnen.