De ministerraad heeft ingestemd met de wijziging van het Besluit SUWI. De wijziging moet de samenwerking in de arbeidsregio’s versterken om zo meer mensen aan het werk te helpen en te houden. De wijziging gaat op 1 januari 2021 in.