De organisatie van jeugdzorg in Nederland kan en moet beter, daar zijn zorgorganisaties gemeenten en ook het Rijk het over eens. Om te zorgen voor betere randvoorwaarden waaronder gemeenten jeugdzorg aanbieden, gaat het ministerie van VWS de Jeugdwet aanpassen. Het Rijk wil dat gemeenten regionaal meer gaan samenwerken en wil de toegang tot jeugdhulp verbeteren.

Internetconsulatie Wet verbetering beschikbaarheid zorg voor jeugdigen.