De werkloosheid daalde in februari, voor de grote uitbraak van het coronavirus in Nederland, naar 2,9 procent. Dat is het laagste niveau sinds 2003. In februari was het effect van het virus op onze samenleving nog beperkt, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Het aantal mensen met betaald werk bedroeg in februari 9,1 miljoen. Gemiddeld nam het aantal werkenden vanaf december tot en met februari gemiddeld met 21.000 per maand toe. Zo’n 4 miljoen mensen hadden vorige maand om uiteenlopende redenen geen betaald werk. De meesten van hen zochten recent niet naar werk of waren daarvoor niet beschikbaar. Zij horen dus niet tot de zogeheten beroepsbevolking. Het aantal werklozen dat wel wilde en kon werken maar geen geschikte baan kon vinden, daalde tot 274.000.

Uitkeringsinstantie UWV verstrekte eind februari minder WW-uitkeringen dan een jaar eerder. Het ging om een daling van 33.000 tot 240.000 gehonoreerde WW-aanvragen.