De werkloosheid in Nederland is, mede als gevolg van de coronacrisis, opgelopen tot 3,6 procent van de beroepsbevolking van 3,4 procent een maand eerder. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is het aantal mensen met een betaalde baan sinds maart met 201.000 gedaald.

In mei kwamen er 16.000 werklozen bij, waardoor Nederland vorige maand 330.000 werklozen telde. Na februari, dus in alle maanden waarin preventiemaatregelen tegen het coronavirus golden, kwamen er 56.000 werklozen bij. Het grootste deel, namelijk 38.000, was jonger dan 25 jaar.

Volgens het statistiekbureau ligt de werkloosheid nu op hetzelfde niveau als begin 2019. Kenners vreesden een sterkere stijging en hielden in doorsnee rekening met een werkloosheidscijfer van 4,2 procent.

De cijfers over werklozen vertellen nog niet het hele verhaal. Tot die categorie worden namelijk alleen mensen zonder baan gerekend die wel op zoek zijn naar betaald werk. Volgens het CBS waren er ook minder mensen die met een baan startten terwijl ze eerder niet tot de beroepsbevolking hoorden, zoals jongeren die aan hun eerste bijbaan beginnen.

De daling van het totale aantal werkenden door de coronacrisisdeed deed zich ook vooral voelen bij jongeren. Van de 201.000 minder werkenden sinds maart, ging het om een daling van 139.000 in de leeftijdscategorie tot 25 jaar. Eerder werd al duidelijk dat het aantal WW-aanvragen door jongeren was verdrievoudigd sinds er maatregelen tegen het coronavirus van kracht zijn.

Dat deze groep zo hard wordt geraakt, komt onder andere doordat zij vaker met flexcontracten werken. Ook zijn het juist de horeca en detailhandel waar veel jongeren een baan hebben, terwijl deze sectoren zwaar te lijden hadden onder lockdownmaatregelen