De werkloosheid in Nederland is vorige maand licht gedaald. In totaal waren in oktober 406.000 mensen werkloos. Dat staat gelijk aan 4,3 procent van de beroepsbevolking, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Tegelijkertijd kreeg uitkeringsinstantie UWV het drukker door de gedeeltelijke lockdown.

In september bedroeg de werkloosheid nog 4,4 procent. Tussen maart en augustus nam het aantal werkzoekenden nog hard toe door de eerste klap van de coronapandemie, van 273.000 naar 426.000.

Door de gedeeltelijke lockdown die half oktober werd afgekondigd, steeg het aantal nieuwe WW-aanvragen bij het UWV sterk. Wekelijks ging het om gemiddeld 8500 nieuwe aanvragen, een stijging van 37 procent. Met name uit de horeca, die kampt met gedwongen sluitingen, kwamen veel nieuwe uitkeringsaanvragen. Omdat er evenveel WW-uitkeringen werden beëindigd bleef het totale aantal uitkeringen gelijk op 278.000.

“Het totaal aantal WW-uitkeringen bleef in oktober wel gelijk, maar daaronder gaat een hele dynamiek schuil”, zegt Rob Witjes, hoofd arbeidsmarktinformatie bij het UWV. “Want het aantal nieuwe WW-uitkeringen is in diezelfde maand met ruim een derde toegenomen.” Witjes verwacht dat het aantal nieuw uitkeringen nog verder zal stijgen.

Naast werklozen, is er nog een veel grotere groep van 3,8 miljoen mensen die niet werkt maar ook niet tot de beroepsbevolking wordt gerekend. Het gaat dan om mensen die bijvoorbeeld wegens ouderdom niet voor werk beschikbaar zijn, maar ook mensen die niet recent hebben gezocht naar een baan. Hun aantal is in de laatste drie maanden met gemiddeld 5000 per maand gedaald.