De overheid moet meer investeren in onder meer verduurzaming en scholing om de aankomende recessie als gevolg van de coronacrisis te bestrijden. Daarvoor pleit de Stichting van de Arbeid, waarin zowel werkgevers als vakbonden vertegenwoordigd zijn, in een verklaring aan het kabinet en cao-overleggen.

De Stichting van de Arbeid verwacht dat de coronacrisis een lange economische recessie veroorzaakt en gaat de komende maanden met het kabinet in overleg. Na alle inzet op noodmaatregelen moet er meer aandacht komen voor een herstel- en aanpassingsbeleid.

De werkgevers en werknemers vragen het kabinet om gezamenlijk de negatieve gevolgen van de recessie te beperken met een investeringsoffensief. Zo zouden investeringen van burgers en bedrijven fiscaal moeten worden gestimuleerd. Ook moet de overheid investeren in onder meer duurzaamheid. Reeds geplande publieke investeringen moeten worden versneld. Er moet ook meer geld komen voor scholing en herplaatsing van werknemers.