Jonggehandicapten hebben vaker een baan, maar hebben ook een lager inkomen en meer financiële onzekerheid sinds in 2015 de Participatiewet is ingevoerd. Dat meldt NRC dat zich baseert op een rapport van het economisch onderzoeksbureau SEO dat donderdag wordt gepubliceerd. Het onderzoek is betaald door Instituut Gak, een fonds dat onderzoek naar sociale zekerheid financiert.

Het sociaal vangnet voor jonggehandicapten is versoberd met de Participatiewet. Voorheen kregen zij vanaf hun achttiende verjaardag een levenslange Wajong-uitkering, die rianter is dan de bijstand. Maar het vorige kabinet, Rutte II, wilde een goedkopere en meer ‘activerende’ regeling. De toegang tot de Wajong werd grotendeels gesloten. De instroom werd beperkt tot jongeren die nooit meer betaald werk kunnen doen. Alle ‘nieuwe’ jonggehandicapten vallen terug op de sobere en strengere bijstandsregels als ze werkloos raken.