Op donderdag 17 december 2020 organiseert Schulinck, speciaal voor de Schulinck Participatiewet en Schulinck Inburgering abonnees, weer een gratis online webinar, deze keer over “De Veranderopgave inburgering – Het nieuwe inburgeringsstelsel per 1 januari 2022”.

Het webinar start om 13.00 uur en zal maximaal een half uur duren.

Deelname aan dit webinar is gratis voor u als gebruiker van deze kennisbanken.

Tijdens dit online webinar komen de volgende onderwerpen aan bod:

 1. Wat is de inburgeringsplicht? Met speciale aandacht voor:
  1. Leerroutes
  2. Participatieverklaringstraject
  3. Module arbeidsmarkt en participatie
 2. Voor wie geldt de inburgeringsplicht?
 3. Wat is maatschappelijke begeleiding en voor wie is die?
 4. De brede intake
 5. Het vaststellen van het persoonlijk plan inburgering en participatie
 6. Aan wie biedt de gemeente wat aan?
 7. Wat is ‘ontzorgen’ en wie worden ‘ontzorgd’?
 8. Het afschalen naar niveau A2 binnen de B1-route
 9. Het schakelen naar een andere leerroute
 10. Voor welke gedragingen legt de gemeente een boete op en aan wie?

Aanmelden Webinar

U kunt zich aanmelden via Schulinck Participatiewet/nieuws of Schulinck Inburgering/nieuws.