Op donderdag 26 november geeft onze juridisch specialist Jamilla Rouchdi, een gratis (online) webinar speciaal voor u als gebruiker van de kennisbank Schulinck Jeugd. Dit webinar gaat over de afbakening tussen de Jeugdwet en andere (zorg)wetten.

Waar gaat het webinar over?

Gemeenten hoeven geen jeugdhulp toe te kennen als jeugdigen die hulp op basis van een andere wet kunnen krijgen. De vraag wanneer bepaalde hulp onder de Jeugdwet valt en wanneer een andere wet hulp biedt, is complex. We krijgen daar ook veel vragen over op onze juridische helpdesk.

In dit webinar bespreken we wanneer jeugdigen hulp kunnen krijgen vanuit de Zorgverzekeringswet, Wet langdurige zorg, Wmo 2015 en het Passend Onderwijs. Na het volgen van dit webinar kunt u inschatten of een hulpvraag onder de Jeugdwet thuishoort, of een andere (zorg) wet aan zet is.

Aanmelden Webinar

U kunt zich aanmelden via deze link.

Wanneer:                          26 november om 13.00
Hoe lang duurt het:         30 minuten
Presentator:                      Jamilla Rouchdi

Deelname is gratis voor u als  gebruiker van de kennisbank Schulinck Jeugd.