30 September is het Nationale Broer en Zus Dag. Voor kinderontwikkelingsorganisatie SOS Kinderdorpen aanleiding om aandacht te vragen voor het belang van broers en zussen om samen op te groeien. Dat is geen vanzelfsprekendheid. Bij (tijdelijke) uithuisplaatsing worden kinderen uit één gezin regelmatig uit elkaar gehaald en apart opgevangen. Ook in Nederland is dit het geval. Samen met verschillende influencers en SOS ambassadeurs als Kim-Lian van de Meij roept SOS Kinderdorpen op om stil te staan bij de belangrijke band tussen broers en zussen.

“Samen opgroeien met je broer of zus is helaas geen vanzelfsprekendheid. Uit een rapport van het Nederlands Jeugdinstituut blijkt dat naar schatting in vijftig procent van de gevallen broers en zussen niet samen geplaatst worden”, aldus SOS Kinderdorpen directeur Arian Buurman. “Terwijl broers en zussen doorgaans veel steun aan elkaar kunnen hebben en samenplaatsing ervoor zorgt dat de familieband zoveel mogelijk intact blijft. Het samen plaatsen van broers en zussen is als zodanig ook niet opgenomen in de Nederlandse wet. Wij vinden dat dat wel zo zou moeten zijn, mede gelet op de internationale kinderrechten. SOS Kinderdorpen voert, dankzij een bijdrage van de Nationale Postcode Loterij, samen met Defence for Children lobby om het recht van samenplaatsing wettelijk verankerd te krijgen. Want broers en zussen hebben het recht op een gezamenlijke kindertijd.”

Onderzoek vertraagd

Al in juni van 2019 nam de Tweede Kamer unaniem een motie aan over het samen plaatsen van broers en zussen na een uithuisplaatsing. Kamerleden vroegen minister Hugo de Jonge van VWS te onderzoeken hoe het uitgangspunt ‘samen plaatsen, tenzij’ beter geborgd kan worden, mogelijk door dit in de wet vast te leggen. De minister zegde toe te laten onderzoeken om hoeveel kinderen het precies gaat en hoe het kan dat broers en zussen in de praktijk vaak niet samen worden opgevangen, zelfs als dat wel in hun belang is. Dit onderzoek is ruim een jaar later nog niet gestart. Het belang van het onderzoek is echter onverminderd groot. Het is dan ook belangrijk dat het snel van start zal gaan.

Zet je broer of zus in het zonnetje

Om aandacht te vragen voor het belang van broertjes en zusjes om samen op te groeien, start SOS Kinderdorpen samen met influencers en ambassadeurs een online actie. Op Nationale Broer en Zus Dag is de oproep aan elke Nederlander met een broer of zus om hem of haar in het zonnetje te zetten. Door de hashtags #nationalebroerenzusdag en #nochildalone toe te voegen vraagt de organisatie ook bewustzijn voor broertjes en zusjes die na uithuisplaatsing niet samen opgevangen worden.