Sinds de start van de banenafspraak zijn er 60.525 extra banen gerealiseerd. De doelstelling van de banenafspraak voor 2021 is het realiseren van 80.000 extra banen. Ten opzichte van het vierde kwartaal van 2020 zijn er in het eerste kwartaal van 2021 6.205 minder banen. Dat is een afname van 4,4 procent. Het aantal werkzame personen daalt in het eerste kwartaal van 2021 met 1.668 personen. In de voorgaande jaarovergang nam het aantal banen ook af. Dit komt doordat veel tijdelijke contracten in december aflopen en door de normalisering van het aantal verloonde uren in het vierde kwartaal van 2020. Het baanverlies wordt voor een groot deel veroorzaakt door een verlies van werkzame uren.

Het effect van de coronacrisis op de aantallen is niet in kaart te brengen. UWV beschikt enkel over de gegevens van het aantal banen en niet over de reden van het banenverlies.

Daling aantal werkzame personen binnen de banenafspraak

In het eerste kwartaal van 2021 werken 117.561 personen binnen de banenafspraak. Ten opzichte van het vierde kwartaal 2020 daalt het aantal werkzame personen met 1.668. Het aantal werkzame personen dat instroomt (2.706) is bijna evenveel als het aantal werkzame personen dat uitstroomt (2.701). Het aantal personen dat werk verliest (7.155) binnen de banenafspraak, is groter dan de groep dat werk vindt (5.482).

Afname aantal personen binnen de banenafspraak

Ten opzichte van vorig kwartaal, zijn er 287 personen minder binnen de banenafspraak. Het totale aantal binnen de banenafspraak komt daarmee op 238.721 personen. Zo’n 5.491 personen zijn uit de doelgroep van de banenafspraak gestroomd, waarvan 2.294 een beschutte werkplek binnen WSW krijgen. Een correctie op basis van duurzaam geen arbeidsvermogen (1.694) zorgt voor een grote groep uitstromers. Op basis van vrijwillige uitschrijving behoren 97 mensen niet meer tot de doelgroep banenafspraak.
Er stromen 5.204 personen in, vooral personen met een indicatie Doelgroep Participatiewet (2.715). Nog eens 1.893 personen worden opgenomen binnen de doelgroep van de banenafspraak, omdat de beschutte WSW werkplek vervalt.

Rapportage beschut werk

Naast de kwartaalrapportage Banenafspraak is ook de UWV-rapportage beschut werk verschenen. In deze rapportage is te lezen dat 8.646 personen op 31 maart 2020 een advies beschut werk hebben. Van deze personen hebben er 5.536 op dat moment een baan in een beschutte werkomgeving. Dit zijn er 338 meer dan in het voorgaande kwartaal.

Interactieve Dashboards

Gemeenten, werkgevers en andere betrokkenen hebben behoefte aan inzicht in de voortgang van de banenafspraak en beschut werk op regionaal niveau. In het interactieve ‘Dashboard banenafspraak’ geeft UWV op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Werkkamer ieder kwartaal de voortgang van de banenafspraak weer.

In het dashboard staan cijfers over de banenafspraak naar aantal (werkzame) personen en banen, ook per arbeidsmarktregio. De gebruiker kan hierbij eigen selecties maken en eenvoudig een vergelijking maken met bijvoorbeeld een andere arbeidsmarktregio of met landelijke data. De cijfers worden ieder kwartaal geactualiseerd. De kwartaalcijfers bevatten indicatieve informatie. Alleen de landelijke banenmonitor banenafspraak, die op jaarlijkse basis plaatsvindt, is een officiële meting. Algemene informatie over de banenafspraak staat in het dashboard bij FAQ. Naast het dashboard geeft UWV ieder kwartaal een PDF rapportage ‘Transparantie van klantprofielen’ uit.

Ook de cijfers over beschut werk worden in een dashboard weergegeven. Hier kan de gebruiker eveneens eigen selecties maken en vergelijkingen maken met andere arbeidsmarktregio’s. Ook deze cijfers worden ieder kwartaal geactualiseerd.

Met ingang van het tweede kwartaal van 2021 worden de rapportages ‘Regionale trendrapportage banenafspraak’, ‘factsheet banenafspraak’ en ‘rapportage beschut werk’ niet meer apart uitgegeven op uwv.nl. Deze zijn dan alleen nog te raadplegen via de dashboards.