UNICEF waarschuwt dat door de maatregelen die genomen moeten worden om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, honderden miljoenen kinderen over de hele wereld te maken kunnen krijgen met toenemende bedreiging van hun veiligheid en welzijn.

Dat zou kunnen zijn in de vorm van mishandeling, geweld, uitbuiting, sociale uitsluiting en scheiding van verzorgers. Het Kinderfonds van de Verenigde Naties dringt er daarom bij regeringen op aan de veiligheid en het welzijn van kinderen te waarborgen.

“We maken ons in Nederland vooral zorgen over de kinderen die voor de crisis al kwetsbaar waren, zoals kinderen die te maken hebben met kindermishandeling, armoede of kinderen die gevlucht zijn. Door isolatie raken juist deze kinderen uit het zicht. Voor kwetsbare kinderen kan het verlies van activiteiten zoals school en sport extra lastig zijn en ervoor zorgen dat zij nergens meer een veilige plek hebben,” zegt Suzanne Laszlo, directeur van UNICEF Nederland.

“Wereldwijd sluiten scholen en ouders hebben moeite om voor hun kinderen te zorgen en rond te komen. De risico’s voor kwetsbare kinderen nemen toe. Ook zijn bevolkingsgroepen die al in nood waren, zoals vluchtelingen en migranten, extra getroffen door de maatregelen,” aldus Laszlo.

Tijdens eerdere noodsituaties in de volksgezondheid nam het aantal gevallen van misbruik en uitbuiting van kinderen ook toe. De organisatie heeft praktische richtlijnen opgesteld om regeringen en organisaties hierbij te ondersteunen.