We moeten mensen met schulden sneller helpen, zonder privacyregels te schenden. Dat is het uitgangspunt van het Wetsvoorstel wijziging Wgs. De Tweede Kamer heeft dit wetsvoorstel op 10 maart 2020 aangenomen. Om te voorkomen dat mensen met schulden steeds verder in de problemen komen, is het belangrijk om ze zo vroeg mogelijk te ondersteunen. Daarvoor is het wel nodig dat gemeenten op tijd informatie krijgen over betalingsachterstanden. Staatssecretaris Van Ark wil dat makkelijker maken met haar wetsvoorstel.

Gemeenten

Het wetsvoorstel zorgt ervoor dat gemeenten een signaal krijgen als mensen achterstanden hebben bij het betalen van hun huur, water, gas, elektriciteit of zorgverzekering. Een gemeente moet vervolgens hulp aanbieden.

Gemeenten zijn verplicht om alle signalen over schulden op te pakken, zo bepaalt de wet. Tweede Kamerlid Renkema (GroenLinks) denkt dat zo’n verplichting onverstandig is. Hij wil gemeenten zelf laten afwegen of een interventie daadwerkelijk effect heeft, zodat ze maatwerk kunnen leveren. De staatssecretaris gaat daar niet in mee.

Hoe moeten gemeenten contact opnemen met mensen die schulden hebben? Een brief sturen is niet altijd een goed idee, denken verschillende woordvoerders, want mensen met financiële problemen openen hun post vaak niet meer. Gemeenten zijn vrij in de vorm waarin ze hun hulp aanbieden, zegt de staatssecretaris.

Privacy

Gemeenten moeten de verzamelde gegevens zorgvuldig behandelen en op tijd vernietigen, betogen Tweede Kamerleden Van Beukering (D66) en Wörsdörfer (VVD). Gegevens mogen bewaard worden zo lang als noodzakelijk is, benadrukt Van Ark. Als iemand geen hulp meer nodig heeft of wil, moeten ze worden vernietigd.

Tweede Kamerlid Jasper van Dijk (SP) maakt zich vooral zorgen over gezondheidsgegevens. Het is niet toegestaan om medische gegevens op te slaan, zegt de staatssecretaris, maar contactgegevens van hulpverleners mogen wel worden verwerkt.

Andere signalen

Ook mensen met een koopwoning kunnen in financiële problemen komen, benadrukt Tweede Kamerlid Renkema (GroenLinks). Hij suggereert daarom dat ook verstrekkers van hypotheken betalingsachterstanden zouden kunnen melden. Gemeenten mogen experimenteren, zegt de staatssecretaris. Zij kan hun in dat licht toestemming geven om ook signalen van hypotheekverstrekkers mee te nemen.

Maatschappelijke organisaties en initiatieven kunnen helpen bij het signaleren van problematische schulden, denkt Tweede Kamerlid Peters (CDA). In veel gemeenten gebeurt dit volgens Van Ark ook al.

Moties

Klik hier voor een overzicht van aangenomen en verworpen moties.