Door de coronacrisis zijn meer kwetsbare leerlingen ‘ontdekt’, zegt ruim een kwart van de leraren en leerlingbegeleiders in het basis- en voortgezet onderwijs. Dat blijkt uit een landelijke enquête van het onderzoeksprogramma De Monitor (KRO-NCRV) en DUO-onderwijsonderzoek & Advies.

De Monitor peilde de mening onder 600 leraren en ruim 700 zorgcoördinatoren en intern begeleiders in het basis- en voortgezet onderwijs, twee maanden na de sluiting van de scholen half maart. Door onderwijs op afstand tijdens de coronacrisis heeft 26 procent van de docenten meer zicht gekregen op kwetsbare leerlingen. Het gaat om gemiddeld drie leerlingen per school, in de vier grote steden, Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht is dat vier. Van de zorgcoördinatoren in het voortgezet onderwijs heeft 31 procent meer kwetsbare scholieren in beeld gekregen. In de vier grote steden gaat het volgens hen om gemiddeld elf leerlingen per school, in de rest van Nederland gemiddeld zeven leerlingen.

Scholen zijn daarnaast niet tevreden over de samenwerking met instanties als Jeugdzorg, politie en wijkteams, zo blijkt uit de enquête