Het kabinet wil resultaatgericht beschikken binnen de Wmo 2015 mogelijk maken. Onlangs is daarvoor het eerste (concept) wetsvoorstel verschenen dat open is gesteld voor internetconsultatie. Behalve de mogelijkheid van resultaatgericht beschikken wordt ook een andere wijze van geschilbeslechting voorgesteld waarbij cliënten met klachten over de aanbieder in eerste instantie bij de gemeente terecht kunnen bij een laagdrempelig geschilbeslechtingsloket.

Benieuwd naar onze zienswijze?

Schulinck heeft gereageerd op de internetconsultatie. Lees hier onze reactie op het wetsvoorstel.