Op donderdag 20 augustus organiseert Schulinck weer een online webinar met als onderwerp “Het woonplaatsbeginsel: welke gemeente is verantwoordelijk,” speciaal voor klanten. Het webinar start om 13.00 uur en zal maximaal een half uur duren. Deelname aan dit webinar is gratis.

Tijdens dit online webinar komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • hoe je in verschillende situaties het woonplaatsbeginsel bepaalt;
  • dat je daarbij uit moet gaan van de feitelijke woonplaats;
  • welke rol de BRP-inschrijving daarbij speelt en tot slot;
  • hoe het woonplaatsbeginsel er in de (nabije) toekomst uit zal gaan zien.

Er komen zeer regelmatig vragen bij ons binnen over de toepassing van het woonplaatsbeginsel. Door middel van het webinar hopen wij meer duidelijkheid te verschaffen over welke gemeente nu in welke situatie (financieel) verantwoordelijk is voor de jeugdhulp.

Aanmelden via Schulinck Jeugd/nieuws.