Het aantal aanvragen voor bijstand lag in juni nog steeds 30% hoger dan voor de coronacrisis. Het aantal daadwerkelijk toegekende bijstandsuitkeringen stabiliseerde deze maand, de uitstroom trok licht aan. Dat blijkt uit de gegevens van de Divosa Benchmark Werk & Inkomen, waar ruim 220 gemeenten aan meedoen.