Ongeveer 2300 mensen met een verstandelijke beperking, psychische problemen, of een verslaving worden jaarlijks slachtoffer van vermoedelijke fraude door zorgaanbieders. Er wordt onderdak en zorg beloofd, maar in de praktijk krijgen de cliënten niet de hulp die zij nodig hebben, meldt het Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ) op basis van onderzoek.

Veel zorgaanbieders waar signalen van fraude over zijn blijken geen achtergrond in de zorg te hebben. Sommigen van hen hebben banden met criminaliteit zoals drugshandel, mensenhandel en faillissementsfraude.

Met de fraude is naar schatting minimaal 100 miljoen euro gemoeid. Volgens de onderzoekers is de zorg aan deze kwetsbare mensen vaak onder de maat. “Ook zijn er signalen dat in een aantal gevallen cliënten worden mishandeld, geïntimideerd en zelfs aangezet tot prostitutie. De zorgaanbieder zet hen daarbij onder druk door te dreigen met huisuitzetting”, aldus het IKZ.

Ondertussen declareren deze zorgaanbieders meer zorg dan is geleverd en moeten cliënten soms bankpassen, zorgpassen en DigiD’s afstaan. Opvallend is volgens de onderzoekers dat het vaak gaat om zorg die wordt bekostigd uit een persoonsgebonden budget.

IKZ baseert zich op signalen die bekend zijn bij de organisatie zelf en informatie van gemeenten en zorgkantoren. De organisatie doet een aantal aanbevelingen om kwetsbare mensen beter te beschermen, de kwaliteit van zorg te verhogen en fraude tegen te gaan. “Opleidingseisen voor zorgverleners, kwaliteitscriteria voor de zorg, betere mogelijkheden om zorgaanbieders te screenen, kunnen bijdragen“, aldus het IKZ. Ook vraagt de instantie zich af of het verstandig is om pgb-geld te verstrekken aan cliënten die er zelf geen regie over kunnen voeren.