Meer dan driekwart van de gemeenten gaat als gevolg van de coronacrisis bezuinigen of de belastingen verhogen als de rijksoverheid geen extra geld beschikbaar stelt, meldt actualiteitenprogramma EenVandaag naar aanleiding van onderzoek in samenwerking met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Dat onderzoek werd uitgevoerd onder 162 van de 355 gemeenten.

In totaal verwacht 87 procent van de ondervraagde gemeenten financiële problemen. Bijna de helft vreest dat die groot zullen zijn. Driekwart denkt flink te moeten snijden in voorzieningen. Ongeveer de helft verwacht de belasting te moeten verhogen.

De gemeenten, waarvan er veel al niet goed voor staan na de overheveling van zorgtaken en bezuinigingen in 2015, hebben als gevolg van de virusuitbraak en de maatregelen daartegen minder inkomsten uit belastingen, vergunningsleges, en huren. Tegelijkertijd zijn ze meer geld kwijt aan onder meer de GGD’en, handhaving, inkomensondersteuning en schuldhulpverlening.

Die extra uitgaven worden maar deels vanuit Den Haag gedekt. “Het water staat gemeenten al langere tijd aan de lippen”, stelt de Utrechtse burgemeester en VNG-voorzitter Jan van Zanen. “Het beeld dat volgend jaar mogelijk moet worden bezuinigd op allerlei voorzieningen is een schrikbarend vooruitzicht. Gemeenten moeten daarom op een goede manier gecompenseerd worden.” De belangenclub van gemeenten overlegt dinsdag met het kabinet over eventuele compensatie.