In elke straat in Nederland woont minstens één gezin dat kampt met risicovolle of problematische schulden. In totaal gaat het om anderhalf miljoen huishoudens en de problematiek neemt nog steeds toe. ChristenUnie en PvdA willen daarom dat er een fonds komt dat de schulden opkoopt.

Door tussenkomst van zo’n fonds hebben huishoudens nog maar één schuldeiser, lopen de schulden niet verder op en kunnen hulpverleners zich volledig richten op schuldhulpverlening en -sanering.

Een gezin met diepe schulden heeft gemiddeld veertien schuldeisers, voor in totaal 43.000 euro. “Schulden zijn een pervers verdienmodel geworden van incassobureaus en handelaren die een slaatje willen slaan uit de situatie”, aldus Tweede Kamerlid Eppo Bruins van de ChristenUnie.

De branchevereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren (NVVK) juicht de komst van zo’n fonds toe. “Dat haalt de stop uit de fles van het schuldenprobleem”, aldus voorzitter Marco Florijn. “Ruim een half miljoen mensen en huishoudens met geldzorgen leven nu ongezond. De spanningen die bij schulden horen, leveren psychische en sociale problemen op.”

De NVVK pleit er overigens niet voor dat alle schulden worden kwijtgescholden. “Waar dat mogelijk is wordt er afgelost want ook schuldeisers hebben recht op een faire behandeling van hun vordering”, zegt Florijn. “Maar kwijtschelding is soms een middel dat meer oplevert dan doorgaan met incasseren.”