Mensen met een flexibel dienstverband in een sector die naar verwachting gaat krimpen, lopen het grootste risico om hun baan te verliezen en in armoede te vervallen, waarschuwt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Werknemers met een flexibel dienstverband in sectoren zoals de uitzendsector, reisbureaus, horeca, luchtvaart en cultuur, sport & recreatie, zijn het kwetsbaarst. Ook mensen met een niet-westerse migratieachtergrond zijn vaker – in een flexibel dienstverband – werkzaam in een krimpsector.

Werkverlies bij mensen met een niet-westerse migratieachtergrond, laag opgeleiden en mensen met een arbeidsbeperking brengt een groot risico op armoede met zich mee. Ook lager opgeleiden werken vaker in een flexibel dienstverband in een kwetsbare sector.

Het SCP adviseert de onzekerheden rond werk op de Nederlandse arbeidsmarkt te verkleinen en sterker in te zetten op beleid dat voorkomt dat kwetsbare groepen structureel in een risicovolle positie belanden. Omscholing kan hierbij een rol spelen.