Voor nieuwkomers die echt niet kunnen voldoen aan hogere taaleisen om het Nederlanderschap te verkrijgen, moet maatwerk komen. De Tweede Kamer nam een motie van SP en GroenLinks aan die het kabinet verzoekt hier in de naturalisatietoets rekening mee te houden. Het kabinet is van plan in de toets het gewenste taalniveau te verhogen.

Volgens de indieners mogen er wel hoge taaleisen worden gesteld aan mensen die Nederlander willen worden, maar is dat naar schatting voor tienduizenden mensen niet haalbaar. Tussen de 50.000 tot 100.000 reeds ingeburgerde vluchtelingen zullen dan hun naturalisatie mislopen, zo waarschuwde VluchtelingenWerk Nederland onlangs. Dat zal hun kansen op een baan verkleinen en andere negatieve gevolgen hebben. De belangenorganisatie voor vluchtelingen is blij met de steun van een meerderheid van de Kamer. Onder meer VVD steunde de motie niet, maar coalitiegenoten CDA en D66 wel.

De invoering van een hogere taaleis van A2 naar B1 staat in het regeerakkoord. Het voorstel van staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Asiel) wordt nog voorgelegd aan de Raad van State en gaat daarna naar de Kamer.

Bij de inburgeringstoets is de taaleis ook verhoogd naar B1, maar hier zijn wel uitzonderingen mogelijk.