De vaste Cie. SZW vindt dat het kabinet niet voldoende voortgang boekt bij de bestrijding van armoede en schulden. In een poging om het probleem toch voortvarend aan te pakken, deden Kamerleden tijdens het Algemeen Overleg Armoede- en schuldenbeleid staatssecretaris Van Ark (SZW) talloze suggesties aan de hand. Maar al bij de start van haar antwoorden waarschuwde Van Ark dat zij die lang niet allemaal kan overnemen. De Kamer zal prioriteiten moeten stellen.