Het ministerie van Justitie en Veiligheid wil vluchtelingen mee laten betalen aan hun langdurige opvang in een asielzoekerscentrum. Het departement werkt aan een plan om het geld dat asielzoekers ontvangen ter compensatie voor het lange wachten in de opvang terug te halen. Een vluchteling die boven een bepaalde vermogensgrens uitkomt, is “verplicht om een eigen bijdrage te betalen voor de opvang van hemzelf en zijn gezinsleden”, antwoordt het ministerie op vragen van NRC.

Voor alleenstaanden ligt die grens op 6.225 euro, voor een gezin is dat 12.450 euro. Hoeveel euro asielzoekers af moeten staan aan het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers verschilt per “casus”, volgens een woordvoerder van Justitie. De details van de regeling moeten worden uitgewerkt.

Reguliere asielaanvragen moeten binnen zes maanden afgehandeld zijn door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Als die termijn overschreden wordt kan een asielzoeker aanspraak maken op een dwangsom. Het afgelopen jaar keerde de IND drie keer meer uit aan dwangsommen dan het jaar ervoor: 5,5 miljoen euro. Dit jaar lopen die kosten verder op naar 17 miljoen euro.