Wat is jouw achtergrond?

Ik heb Rechten gestudeerd in Tilburg. Tijdens mijn studie heb ik gekozen voor de afstudeerrichting bestuursrecht. Daarbij vond ik de handhavingskant vooral interessant. Mijn afstudeeronderzoek ging over gemeentelijk coffeeshopbeleid en de handhaving daarvan.

Na mijn afstuderen kwam ik bij een gemeente terecht als Beleidsadviseur Jeugd. Ik wilde graag bij een gemeente werken, omdat ik een heel leuke stage had gelopen bij de gemeente Eindhoven. De Jeugdwet vond – en vind – ik daarbij een interessant rechtsgebied, omdat er verschillende wetten in samenkomen, zoals bestuursrecht en het civiel recht. Ook heeft het raakvlakken met het strafrecht.

Hoe ben je bij Wolters Kluwer terecht gekomen?

Ik kwam in aanraking met Wolters Kluwer toen ik vanuit de gemeente waarvoor ik werkte een cursus volgde. In mijn werk miste ik op een gegeven moment de echte juridische kant. Toen er in 2017 een vacature van Schulinck voorbij kwam, heb ik direct gesolliciteerd en werd ik aangenomen. Toen ik begon bij Schulinck waren er aparte teams voor Jeugd en Wmo. Nu zijn de teams tot mijn vreugde samengevoegd: voor ons als juristen is het heel interessant om beide wetten onder ons te hebben. Daarnaast ben ik ook onderdeel van een interne privacy expertgroep.

Welke veranderingen zie je aankomen in het sociaal domein?

Het sociaal domein wordt nu volop geëvalueerd en er gaan stemmen op om verschillende onderdelen weer anders te gaan aanpakken, dus dat gaan we in de komende jaren zeker merken.

Wat wil je graag bereiken voor onze gemeenteklanten?

ik vind het leuk om gemeenten met mijn juridische blik vooruit te helpen. Vanuit mijn tijd bij de gemeente herken ik dat het kennisniveau, zeker bij kleinere gemeenten, op sommige onderdelen niet altijd up to date is. Dat is logisch, want de paar juristen die bij zo’n gemeente werken zouden van letterlijk alles op de hoogte moeten zijn en dat is natuurlijk niet realistisch. Ik vind het leuk om die gemeenten met onze expertise en praktische tips verder te helpen. Ook wil ik ze met de cursussen die ik geef rond de Jeugdwet helpen hun kennisniveau te verhogen. Ik vind het leuk om mensen iets uit te leggen over een onderwerp dat ik zelf erg interessant vind en ik geniet van de interactie met de cursisten.

Wat maakt het werken bij Wolters Kluwer zo leuk?

Ik houd erg van de informele sfeer die er op de werkvloer heerst. De lijntjes zijn kort en de drempels laag en tegelijk wordt er hard gewerkt. Bij Wolters Kluwer heb je ook volop ruimte om jezelf te ontwikkelen. Daarin word je echt gestimuleerd en dat is zeker ook voor jonge mensen een heel interessante werkomgeving.

Wat doe je in je vrije tijd?

Ik ben in december 2020 vader geworden van een zoon en iedere ouder weet hoeveel tijd zo’n kleintje kost. Daarnaast voetbal ik in een zaalteam en heb ik een seizoenkaart voor PSV. Verder praat ik graag bij met vrienden en familie.

Bekijk mijn profiel