Het ministerie van SZW heeft de internetconsultatie opengezet voor het concept van het Besluit gemeentelijke schuldhulpverlening. Reacties kunnen tot 26 november 2019 worden ingediend.

Het conceptbesluit hoort bij het wetsvoorstel Wijziging Wgs voor uitwisseling van persoonsgegevens. Het doel van het besluit is om te regelen welke persoonsgegevens schuldhulpverleners mogen verwerken om:

  • mensen met schulden uit eigen beweging een intakegesprek aan te bieden; en
  • een besluit te nemen over de toegang tot en het plan van aanpak voor schuldhulpverlening.