Van alle ouderen die er recht op hebben, laat de helft een aanvulling op de oudedagsvoorziening AOW links liggen. Ze vragen deze zogenoemde AIO niet aan. Het gaat om tienduizenden huishoudens onder bijstandsniveau, vooral personen tussen de 70 en 80 jaar of zonder migratieachtergrond.

Dat maakte de Algemene Rekenkamer, die de uitgaven van het Rijk toetst, bekend. De waakhond wil nu dat de overheid er alles aan doet dat rechthebbenden alsnog hun geld krijgen. Maar het verantwoordelijke ministerie van Sociale Zaken is “niet helder” over een oplossing, aldus de Rekenkamer.

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) is uitvoerder van de AOW en spant zich volgens de waakhond in om meer ouderen gebruik te laten maken van de regeling. Maar de SVB heeft gegevens nodig van uitkeringsinstantie UWV en de belastingdienst om de betrokkenen op te sporen. Volgens de minister is dat vanwege de privacywetgeving niet mogelijk.